热门标签

hg050:Tạo điều kiện cho phụ nữ tiếp cận thuận lợi các nguồn vốn tín dụng

时间:3周前   阅读:7
1 triệu phụ nữ Việt Nam được tạo điều kiện làm kinh tế và nâng cao chất lượng sống Tiếp tục hành trình nâng cao quyền năng phụ nữ SeABank nhận giải thưởng Ngân hàng sáng tạo nhất dành cho phụ nữ Việt Nam 2022

Thúc đẩy phụ nữ tham gia chính sách tài chính toàn diện

Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giai đoạn 2023-2027 được xây dựng nhằm mục đích nâng cao hiệu quả phối hợp công tác giữa Ngân hàng Nhà nước và Hội Liên hiệp phụ nữ trong việc thúc đẩy thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. Đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Nhà nước và Hội Liên hiệp phụ nữ trong thực hiện các chính sách về tài chính toàn diện, tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, tín dụng Ngân hàng Chính sách xã hội, các nguồn tín dụng khác để tạo điều kiện cho phụ nữ tiếp cận thuận lợi với các nguồn vốn tín dụng phù hợp…

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại sự kiện, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, trong suốt thời gian vừa qua, Ngân hàng Nhà nước và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong việc triển khai các chương trình tín dụng. Ngày 23/6/2016, ba cơ quan gồm Ngân hàng Nhà nước, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Hội nông dân Việt Nam đã ký kết Chương trình phối hợp thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Trên cơ sở đó, Hội Phụ nữ các cấp đã phối hợp ký kết với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố, các tổ chức tín dụng để triển khai, thực hiện có hiệu quả chương trình.

“Kết quả là, đến cuối năm 2022 dư nợ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt khoảng 2,9 triệu tỷ đồng; chiếm 24,76% tổng dư nợ trong nền kinh tế và tăng gấp gần 3 lần so với năm 2016” - Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nói.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Hồng, đặc biệt, Ngân hàng Chính sách xã hội đã phối hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 3 tổ chức chính trị - xã hội khác thực hiện một số nội dung ủy thác trong quy trình cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Hiện nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đang quản lý dư nợ ủy thác lớn nhất trong các tổ chức chính trị - xã hội, với 62.299 Tổ Tiết kiệm và Vay vốn và hơn 2,48 triệu khách hàng; 99,98% số Tổ Tiết kiệm và Vay vốn có tổ viên tham gia gửi tiền tại Ngân hàng Chính sách xã hội với số dư đạt 5.823 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2022, dư nợ ủy thác qua Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đạt gần 108 nghìn tỷ đồng, chiếm gần 39% tổng dư nợ ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội. Thống đốc nhấn mạnh: “Qua theo dõi, chất lượng cho vay thông qua các tổ chức Hội ngày càng được nâng cao và hiệu quả”.

Bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát biểu

Bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cũng nêu rõ: Thời gian qua, mặc dù chưa có ký kết phối hợp ở cấp Trung ương nhưng đã có 21/63 tỉnh, thành phố có văn bản ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp phụ nữ với Ngân hàng Nhà nước.

Các hoạt động phối hợp đã bước đầu có hiệu quả, góp thực hiện có hiệu quả chính sách tài chính toàn diện và tạo điều kiện cho phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. Đây cũng chính là những kinh nghiệm quý báu cho việc ký kết ở cấp Trung ương và rộng khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước.

“Việc ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giai đoạn 2023-2027 là việc làm hết sức có ý nghĩa và cần thiết để cùng chung tay, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện, thúc đẩy bình đẳng giới cho phụ nữ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và tạo điều kiện cho phụ nữ cả nước tiếp cận thuận lợi với các nguồn vốn tín dụng an toàn, hiệu quả” - bà Hà Thị Nga nhấn mạnh.

4 hoạt động chính trong giai đoạn 2023 - 2027

,

hg050www.m10086.com)实时更新最新最快的新2手机网址、新2代理手机网址、新2会员手机网址、新2足球网址。提供新2足球注册和新2APP下载,新2APP包含新2代理手机登录线路、新2会员手机登录线路、新2备用手机登录线路、新2手机版登录线路、新2皇冠手机登录线路及网址。

,

Được biết, chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước giai đoạn 2023 - 2027 gồm 4 nhóm hoạt động chính:

Thứ nhất, phối hợp triển khai hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và các loại hình tín dụng khác;

Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Thứ hai, tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia, trong đó tập trung vào giáo dục tài chính cho phụ nữ, góp phần hạn chế tín dụng đen;

Thứ ba, nâng cao nhận thức và tiến tới thực hiện tốt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030;

Thứ tư, tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp chặt chẽ trong công tác truyền thông về hoạt động của hai Bên, công tác an sinh xã hội và các hoạt động phối hợp khác.

Hai cơ quan đã xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai hiệu quả Chương trình phối hợp. Theo đó, bản kế hoạch đã cụ thể hóa các nội dung phối hợp thành các nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Một số nhiệm vụ trọng tâm sẽ thực hiện trong giai đoạn phối hợp.

Cụ thể như, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động tín dụng chính sách; Xây dựng đề án về hỗ trợ phụ nữ tiếp cận tài chính toàn diện, tài chính vi mô; Các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, truyền thông, chia sẻ thông tin; Xây dựng hệ thống dữ liệu về hoạt động vay vốn của khách hàng là phụ nữ; Tìm kiếm và vận động hỗ trợ của tổ chức quốc tế để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tiếp cận dịch vụ tài chính; Công tác an sinh xã hội (tập trung phụ nữ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn) và công tác cán bộ nữ; Thực hiện sơ kết giữa kỳ, tổng kết cuối kỳ đánh giá giai đoạn 05 năm (2023 - 2027) việc thực hiện Chương trình phối hợp.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết: “Ngành Ngân hàng nói chung cũng có những lợi thế để góp một phần nhất định vào sự phát triển của phụ nữ Việt Nam. Ngân hàng là kênh dẫn vốn quan trọng trong nền kinh tế. Hệ thống tổ chức tín dụng hiện nay có quy mô lớn, phạm vi hoạt động rộng khắp cả nước với 37 tổ chức tín dụng, 26 tổ chức tín dụng phi ngân hàng, ngân hàng, Hợp tác xã và 1.180 quỹ tín dụng nhân dân, 04 tổ chức tài chính vi mô, 124 tổ chức hoạt động ngân hàng có yếu tố nước ngoài. Tính đến năm 2022, số cán bộ ngành ngân hàng là 320.848 cán bộ, trong đó có 186.274 cán bộ nữ, chiếm tỉ lệ khoảng 58%.

Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, đã trao tặng kinh phí hỗ trợ của ngành ngân hàng cho Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Cũng nhân dịp này, ngành ngân hàng dành tặng 1 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ tôn tạo khu di tích Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ giải phóng miền Nam.

上一篇:allbet开户:首家英籍航空维珍航空加入天合联盟 会员累积里程更快速

下一篇:Người đàn ông hút thuốc lúc rạng sáng làm chết người tình

网友评论